بزرگترین تولید کننده لوله های دوجداره فاضلابی در کشور

اطلاعات بیشتر

هلدینگ سـعادت فعالیـت خـود را در سـال ۱۳۷۲ در زمینــه ی طراحــی و ســاخت ســد، مخــازن بتنــی ذخیــره ی آب، اجــرای شــبکه هـای آبرسـانی، سیسـتم هـای جمـع آوری و انتقـال فاضـلاب شـهری، انبـوه سـازی مسـکن و سـاخت جـاده و بزرگـراه شـروع نمـود. هلدینــگ ســعادت بــا هــدف کارآفرینــی و در راسـتای تحقـق توسـعه پایـدار، دسـتیابی بــه بازارهــای جهانــی و خودکفایــی انــواع محصـولات مـورد نیـاز صنعـت آب و فاضـلاب کشـور در سـال ۱۳۸۰ وارد فاز تولیدی شـد.

هلدینگ سعادت
carogate

لوله های پلی اتیلنی کاروگیت دار

لوله های پلی اتیلنی کاروگیت دار، لوله هایی به شکل دوجداره ( یک لایه ی بیرونی با ظاهری کنگره ای و یک لایه درونی با سطح صاف ) هستند. لوله های پلی اتیلنی دوجداره کاروگیت دار به طور کلی برای مدیریت جریان آب های ثقلی شامل فاضلاب، زهکشی زیر زمینی و جمع آوری آب باران و استفاده در خطوط انتقال کابل برق و مخابرات زیر زمینی می باشد.

اطلاعات بیشتر

بشکه های ایمنی ترافیکی

بشکه های ایمنی ترافیکی به همراه برچسب علائم هشدار دهنده یکی دیگر از محصولات تولیدی شرکت به آب شکوه خضراء هستند. بشکه های ایمنی تولید شده در این مجموعه بر اساس شرایط آب و هوایی مختلف در برابر اشعه خورشیدی مقاوم می باشد.

اطلاعات بیشتر

نیوجرسی پلی اتیلنی

این محصول به منظور ایمن سازی سطح معابر و جدا سازی در دوربرگردانها، کنار جاده های فرعی و نیز وسط خیابان های اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای مزایای زیادی می باشد.

اطلاعات بیشتر
manhole

منهول های پیش ساخته پلی اتیلنی

منهول های پلی اتیلنی یک شفت عمودی برای دسترسی از سطح زمین به شبکه آب و یا فاضلاب و هم چنین خطوط انتقال کابل برق و مخابرات می باشند.
از دلایل مهم استفاده از منهول های پلی اتیلنی، تسهیل بازرسی، پروژه های تعمیر و پاکسازی شبکه و خطوط انتقال می باشد.

اطلاعات بیشتر

مخزن های پلی اتیلنی ذخیره آب

فرآیند قالبگیری چرخشی ( روتیشنال مولدینگ ) یکی از فرآیندهای شکل دهی مواد پلاستیکی به شکل تو خالی است. اولین پلیمر مورد استفاده در این صنعت ( همانند بسیاری دیگر از تکنولوژی های شکل دهی مواد پلاستیکی ) ، پلی وینیل کلراید بود. در اواخر دهه 1950 میلادی، با تولید پودر پلی اتیلن و استفاده از آن به جای رزین های مایع و ساخت کوره های سیرکولاسیون هوای داغ، انقلابی در این صنعت به وجود آمد.

اطلاعات بیشتر

لوله های پلی اتیلنی کرتیوب دار

لوله های پلی اتیلنی کرتیوب دار، لوله های هستند که در یک فرآیند اکستروژن تولید می شوند. این لوله ها می توانند به صورت تکجداره یا چند جداره با ساختار های پروفیلی متفاوت تولید شوند.
پروفیل لوله های کرتیوب دار از جنس پلی پروپیلن با پوشش پلی اتیلن می باشد.

اطلاعات بیشتر