گروه آزمایشگاه‌های آکرودیته سعادت

با تکیه بر اصل هم افزایی کارِ گروهی، یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های مدون، در راستای ارتقا سطح کیفیت محصولات پلیمری هلدینگ سعادت و با مشارکت شرکت‌های به آب شکوه خضراء، شرکت پارس رنگدانه خضراء ایرانیان و شرکت سعادت توان بسپار، گروه آزمایشگاه‌های اکرودیته سعادت، فعالیت خود را با شعار «سعادت، پژوهشی نو برای ارتقای کیفیت» آغاز نموده است.

آزمایشگاه‌های اکرودیته سعادت ضمن پیاده‌سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 و بهره‌مندی از ابزار آلات کنترلی و آزمایشگاه‌های مدرن، دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO17025 شده و به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندار ایران شناخته می‌شوند.

آزمایشگاه‌های اکرودیته سعادت، آزمایشگاه‌های تخصصی در زمینه پلیمر است که متعهد به ارائه خدمات و نتایج آزمایش‌های خود با کیفیتی در سطح جهانی است.

ما به دنبال کسب رضایت مشتریان درون و برون سازمانی خود، با بکارگیری بالاترین استاندارها در فعالیت‌های حرفه‌ای می‌باشیم. هدف ما حفظ و بهبود جایگاه آزمایشگاه‌های اکرودیته سعادت، از طریق کارآمدی بالا و تولید نتایج آزمایشگاهی دقیق و صحیح می‌باشد.

برای دستیابی به این اهداف، گروه آزمایشگاه‌های سعادت خود را متعهد به موارد ذیل می‌داند:

  1. پایش سیستم کیفیت و ارزیابی مداوم آن برای پاسخگویی به انتظارات مشتریان درون و برون سازمانی برای دستیابی به نتایج معتبر آزمون
  2. توجه ویژه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی آزمایشگاه با راهبردهای افزایش سطح مهارت، توان علمی و تخصصی پرسنل از طریق ارزیابی و ارائه آموزش‌های مورد نیاز و ایجاد محیطی مناسب برای مشارکت، نوآوری و خلاقیت
  3. حفظ بی طرفی، استقلال عملکرد، حفظ اسرار محرمانه و رسیدگی به شکایات مشتریان
  4. اعتقاد و التزام به اصول حرفه‌ای در آزمایشگاه و به کارگیری استاندارهای ملی و بین‌المللی و روش‌های آزمون معتبر
  5. آشنایی کلی کارکنان آزمایشگاه‌های اکرودیته سعادت با مستندات سیستم کیفیت و التزام به رعایت خط مشی، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های فنی در وظایف محوله

لیست آزمون‌ها و مشخصات فنی محصولات تولیدی

لوله پلی اتیلنی منهول پلی اتیلنی واحد روش تست
چگالی  0.941 ≤ 0.925 ≤ gr/cm3 ISO 1183
شاخص جریان مذاب 0.55 – 0.2 3 – 4 gr/10 mins ISO 1133
آزمون ازدیاد طول در شکست MPa ISO 527
آزموت استحکام کششی % ISO 527
آزمون اکسیداسیون 20 ≤ 10 ≤ mins ISO 11357-6
آزمون کوره (درصد کربن) 2.5 – 2 % ISO 6964
آزمون سختی Degree ISO 868
دمای نرمی ISO 3.6
آزمون پخش و پراکنش دوده  3 ≥ ظاهری ISO 18553
آزمون ترک ظاهری ASTM d1693
آزمون مقاومت حلقوی 8 ≤ 2 ≤ KN/ M2 ISO 9969
آزمون انعطاف‌پذیری OK / NO ظاهری ISO 33968
آزمون ضربه TIR ≤ 10 TIR ≤ 10 ظاهری EN 744
آزمون خزش  4 ≥ ISO 9967