خدمات جوش الکتروفیوژن

یکی از بهترین و مرسوم‌ترین روش‌های اتصال لوله‌های کرتیوب، جوش الکتروفیوژن می‌باشد زیرا در این روش مجموعه لوله‌ها به صورت یکپارچه در می‌آیند. در روش اتصال الکتروفیوژن، سیم‌های جوشی که در فرآیند تولید لوله درون کوپلر قرار گرفته‌اند توسط دستگاه الکتروفیوژن گرم شده و در نتیجه دو بخش نری و مادگی لوله را ذوب و آنها را به یکدیگر متصل می‌کند.

جوش الکتروفیوژن یکی دیگر از خدمات زیر مجموعه‌ای هلدینگ سعادت می‌باشد.

الکتروفیوژن روش اتصال پلی ‌اتیلن با چگالی متوسط، پلی اتیلن با چگالی بالا و سایر لوله‌های پلاستیکی با استفاده از اتصالات مخصوصی است که دارای المان‌های حرارتی توکار هستند و برای جوش دادن اتصالات استفاده می‌شوند. نصب الکتروفیوژن باید تنها توسط پرسنلی انجام شود که برای این نوع اتصال آموزش دیده‌اند و واجد شرایط هستند.

جوش الکتروفیوژن نوعی روش جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن است که در آن از اتصالات خاصی که دارای سیم مقاومت الکتریکی برای ایجاد گرمای ذوب سطوح (لوله) جوش می‌باشد، استفاده می‌شود.

از ابزارهای حرارتی برای گرم کردن سطوح لوله و اتصالات استفاده می‌شود ولی در جوش الکتروفیوژن، حرارت به شکل داخلی از طریق جریان الکتریکی ایجاد می‌گردد.

این امر با استفاده از فلزات یا پلیمرهای هادی الکتریسیته در فصل مشترک، میسر می‌گردد. در لوله‌هی پلی اتیلن، استحکام جوش ایجاد شد به روش الکتروفیوژن، بیشتر از جوش ذوبی سر به سر است. کوپلینگ الکتروفیوژن، از اتصالات رایج برای متصل نمودن دو لوله پلی اتیلن به یکدیگر به شمار می‌رود.

اصول فرآیند الکتروفیوژن برای اکثر اتصالات لوله یکسان و قابل تعمیم است.

استفاده از جوش الکتروفیوژن برای اتصال لوله های پلی اتیلنی کرتیوب

جوش الکتروفیوژن شامل موارد ذیل می‌باشد

  • آماده‌سازی لوله، برطرف کردن زایده‌ها و پاکسازی آلودگی‌ها
  • علامت گذاری محل اتصال بر روی لوله، ساییدن سطح لوله
  • هم راستا سازی، اعمال کرنش مجدد بر لوله یا اتصال
  • اعمال جریان الکتریکی
  • خنک کردن، بازکردن گیره‌ها
  • مستند سازی فرآیند
  • پرداخت نهایی، تمیزکاری و زدایش آلودگی‌ها