گروه آزمایشگاه های آکرودیته سعادت

توضیحات محصول

با تکیه بر اصل هم افزاییِ کارِ گروهی، یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های مدون، در راستای ارتقا سطح کیفیت محصولات پلیمری هلدینگ سعادت و با مشارکت شرکت های به آب شکوه خضراء، شرکت پارس رنگدانه خضراء ایرانیان و شرکت سعادت توان بسپار، گروه آزمایشگاه های اکرودیته سعادت، فعالیت خود را با شعار ” سعادت، پژوهشی نو برای ارتقای کیفیت ” آغاز نموده است.
آزمایشگاه های اکرودیته سعادت ضمن پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 و بهره مندی از ابزار آلات کنترلی و آزمایشگاه های مدرن، دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO17025 شده و به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندار ایران شناخته می شوند.
آزمایشگاه های اکرودیته سعادت، آزمایشگاه های تخصصی در زمینه پلیمر است که متعهد به ارائه خدمات و نتایج آزمایش های خود با کیفیتی در سطح جهانی است.
ما به دنبال کسب رضایت مشتریان درون و برون سازمانی خود، با بکارگیری بالاترین استاندارها در فعالیت های حرفه ای می باشیم. هدف ما حفظ و بهبود جایگاه آزمایشگاه های اکرودیته سعادت، از طریق کارآمدی بالا و تولید نتایج آزمایشگاهی دقیق و صحیح می باشد.
برای دستیابی به این اهداف، گروه آزمایشگاه های سعادت خود را متعهد به موارد ذیل می داند:
۱. پایش سیستم کیفیت و ارزیابی مداوم آن برای پاسخگویی به انتظارات مشتریان درون و برون سازمانی برای دستیابی به نتایج معتبر آزمون
۲. توجه ویژه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی آزمایشگاه با راهبردهای افزایش سطح مهارت، توان علمی و تخصصی پرسنل از طریق ارزیابی و ارائه آموزش های مورد نیاز و ایجاد محیطی مناسب برای مشارکت، نوآوری و خلاقیت
۳. حفظ بی طرفی، استقلال عملکرد، حفظ اسرار محرمانه و رسیدگی به شکایات مشتریان
۴. اعتقاد و التزام به اصول حرفه ای در آزمایشگاه و به کارگیری استاندارهای ملی و بین المللی و روش های آزمون معتبر
۵. آشنایی کلی کارکنان آزمایشگاه های اکرودیته سعادت با مستندات سیستم کیفیت و التزام به رعایت خط مشی، روش های اجرایی و دستورالعمل های فنی در وظایف محوله