لوله های پلی اتیلنی کرتیوب دار

توضیحات محصول

با توجه به تنوع پروفیل های لوله های پلی اتیلنی کرتیوب دار، می توان کاربردهای وسیعی از جمله استفاده در خطوط انتقال آب و فاضلاب، مخازن و تانکر ها، تونل های زیر زمینی، مدیریت فاضلاب سطحی و پروژه های اوتفال (لوله های دریایی) برای لوله های کرتیوب دار در نظر گرفت.

شرکت به آب شکوه خضراء توانایی تولید لوله های پلی اتیلنی کرتیوب دار با قطر های 800 میلیمتر تا 3000 میلیمتر را دارا می باشد.

طول مفید و استاندارد برای لوله های پلی اتیلنی کرتیوب دار با محاسبات دقیق نرم افزاری و تجربه سایر کشور ها 6 متر می باشد. در ضمن شرکت به آب شکوه خضراء توانایی تولید لوله کرتیوب دار در طول های 1 تا 6 متر را دارا می باشد.

اتصال الکتروفیوژن

لوله های پلی اتیلنی کرتیوب دار شرکت به آب شکوه خضراء به صورت کوپلر سرخود یعنی به همراه یک نری و مادگی تولید می شوند.

یکی از بهترین و مرسوم ترین روش های اتصال لوله های کرتیوب دار، روش اتصال الکتروفیوژن می باشد، زیرا در این روش مجموعه لوله ها به صورت یکپارچه در می آیند. در روش اتصال الکتروفیوژن، سیم های جوشی که در فرآیند تولید لوله درون کوپلر قرار گرفته اند توسط دستگاه الکتروفیوژن گرم شده و در نتیجه دو بخش نری و مادگی لوله را ذوب می کند و آنها را به یکدیگر متصل می کند.