شرکت مهندسی سعادت توان صادق

توضیحات محصول

شرکت مهندسی سعادت توان صادق فعالیت خود را در سال 1382 در زمینه طراحی و ساخت سد، مخازن بتنی ذخیره ی آب، اجرای شبکه های آبرسانی، سیستم های جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری، انبوه سازی مسکن و ساخت جاده و بزرگراه شروع نمود.

شرکت مهندسی سعادت توان صادق هم اکنون به عنوان یکی از زیر مجموعه های هلدینگ سعادت، با در اختیار داشتن کارشناسان و مهندسین مجرب، مصمم است موقعیت ممتاز خویش را در منطقه خاورمیانه ارتقاء بخشد.