خدمات جوش الکتروفیوژن

جوش الکتروفیوژن یکی دیگر از خدمات زیر مجموعه ای هلدینگ سعادت میباشد.

الکتروفیوژن روش اتصال پلی ‌اتیلن با چگالی متوسط، پلی اتیلن با چگالی بالا و سایر لوله‌های پلاستیکی با استفاده از اتصالات مخصوصی است که دارای المان‌های حرارتی توکار هستند و برای جوش دادن اتصالات استفاده می‌شوند. نصب الکتروفیوژن باید تنها توسط پرسنلی انجام شود که برای جوش الکتروفیژن آموزش دیده‌اند و واجد شرایط هستند.